Onderzoek toerisme ontwikkeling Nederlandse provincie 2015 – 2022

Op deze pagina vind je de onderzoeksverantwoording voor het onderzoek naar de toerisme ontwikkelingen in Nederland van 2015 tot 2022, uitgesplitst per provincie. We onderzoeken hier het aantal gasten en overnachtingen per regio in Nederland, maar kijken ook naar het het totaal aantal logieaccommodaties (hotel & verblijfsrecreatieve locaties) en slaapplekken.

De toename van het toerisme varieert tussen de 7,4 en 41,9%. De provincie Utrecht lijkt het meest te profiteren terwijl de provincie Groningen het met de minste groei moet doen. Qua logeeraccommodaties zien we dat met name het aantal hotels de afgelopen jaren flink is gestegen in vergelijking met slaapplekken op campings, huisjesparken etc. Over het algemeen kunnen we stellen dat het aantal buitenlandse toeristen is veel provincies slechts een kwart van het totaal aantal gasten is. Echter in de regio’s Noord-Holland en Zuid-Holland zien we dat het aantal logie-gasten met name uit het buitenland komt.

Data
Hieronder vind je sheet met daarin de gegevens die zijn gebruikt bij het onderbouwen van onze conclusies en aanbevelingen. De data is onderverdeeld over 3 verschillende tabbladen. Wil je deze gegevens opnemen? Vermeld dan even de correcte bronvermelding.


Algemene analyse

 1. Groningen: Tussen 2015 en 2022 zag Groningen een stijging van 7.35% in het aantal gasten en 15.84% in het aantal overnachtingen. Dit duidt op een gestage groei in toerisme, waarbij bezoekers langer in de provincie verblijven. Met een toename van 4.14% in accommodaties, maar een daling van 6.08% in slaapplaatsen, toont Groningen een gemengd beeld in de toeristische infrastructuur.
 2. Friesland: Friesland kende een toename van 25.78% in het aantal gasten en 24.40% in overnachtingen. Deze evenwichtige groei weerspiegelt de blijvende aantrekkingskracht van de provincie op bezoekers. Fryslân zag een groei van 7.38% in accommodaties en een bescheiden toename van 1.07% in slaapplaatsen, wat duidt op een gestage groei in toeristische faciliteiten.
 3. Drenthe: Met een stijging van 24.69% in gastenaantallen en 14.45% in overnachtingen, blijft Drenthe een consistente trekpleister voor toeristen, met een gestage toename in populariteit. Er was een afname van 4.84% in accommodaties en 6.84% in slaapplaatsen, wat een krimp in de toeristische capaciteit van Drenthe suggereert.
 4. Overijssel: Overijssel zag een aanzienlijke groei met 30.88% meer gasten en 28.09% meer overnachtingen, wat wijst op een groeiende interesse in langere verblijven. Overijssel kende een toename van 5.36% in accommodaties maar een minimale afname van 0.23% in slaapplaatsen, wat wijst op een lichte groei in toeristische infrastructuur.
 5. Flevoland: In Flevoland nam het aantal gasten toe met 9.73% en het aantal overnachtingen met 13.02%. Dit duidt op een gematigde maar positieve trend in toerisme. Met een groei van 7.84% in accommodaties en 9.04% in slaapplaatsen, laat Flevoland een positieve ontwikkeling zien in de toeristische sector.
 6. Gelderland: Gelderland zag een groei van 21.13% in gastenaantallen en 24.58% in overnachtingen, wat de provincie tot een steeds populairdere bestemming maakt. In Gelderland namen de accommodaties toe met 3.52% en de slaapplaatsen met 1.88%, wat duidt op een gestage groei in toeristische capaciteit.
 7. Utrecht: Utrecht kende een indrukwekkende groei met 41.95% meer gasten en 47.40% meer overnachtingen, wat een significante toename in zowel bezoekersaantallen als verblijfsduur aantoont. Utrecht zag een opvallende toename van 29.28% in accommodaties en 3.19% in slaapplaatsen, wat een aanzienlijke uitbreiding van de toeristische infrastructuur aangeeft.
 8. Noord-Holland: De provincie zag een toename van 10.09% in het aantal gasten en 26.11% in het aantal overnachtingen, wat wijst op een significante groei, vooral in langere verblijven. Met een groei van 10.45% in accommodaties en 12.95% in slaapplaatsen, toont Noord-Holland een sterke uitbreiding in de toeristische sector.
 9. Zuid-Holland: Met een stijging van 19.20% in gastenaantallen en 32.38% in overnachtingen, blijft Zuid-Holland een belangrijke toeristische bestemming met een groeiende aantrekkingskracht. Zuid-Holland ervoer een significante toename van 13.72% in accommodaties en 8.80% in slaapplaatsen, wat een aanzienlijke groei in toeristische faciliteiten weerspiegelt.
 10. Zeeland: Zeeland zag een opmerkelijke groei met 28.61% meer gasten en 27.61% meer overnachtingen, wat de groeiende populariteit van de provincie als vakantiebestemming onderstreept. Zeeland zag een toename van 8.96% in accommodaties, maar een kleine afname van 0.41% in slaapplaatsen, wat een gemengde trend in toeristische capaciteit aangeeft.
 11. Noord-Brabant: Deze provincie kende een groei van 31.05% in het aantal gasten en 19.33% in overnachtingen, wat wijst op een aanzienlijke toename van zowel het aantal bezoekers als de duur van hun verblijf. Er was een groei van 5.89% in accommodaties, maar een kleine daling van 0.83% in slaapplaatsen, wat duidt op een lichte verandering in de toeristische infrastructuur.
 12. Limburg: Limburg zag een stijging van 15.04% in het aantal gasten en 16.07% in overnachtingen. Dit toont aan dat de provincie consistent populair blijft onder toeristen. Limburg toonde een minimale groei van 1.32% in accommodaties en een daling van 2.80% in slaapplaatsen, wat wijst op een kleine verschuiving in toeristische capaciteit.

Algemene trends

 • Toenemende populariteit: Alle provincies tonen een toename in populariteit onder toeristen, zowel nationaal als internationaal.
 • Herstel na Corona: Er is een opmerkelijk snel herstel waargenomen na de coronajaren, met een terugkeer naar of overschrijding van de pre-corona bezoekersaantallen.
 • Diversificatie van accommodaties: De toename in toerisme gaat gepaard met een groei in het aantal logiesaccommodaties, zoals hotels, pensions, campings, vakantieparken en groepsaccommodaties. Dit verschilt per provincies.

Conclusies

De toeristische sector in Nederland laat een duidelijke groei zien, met een sterke terugkeer na de coronapandemie. Er is een merkbare voorkeur voor vakanties in eigen land, maar ook een aanzienlijke instroom van voornamelijk Duitse toeristen. De groei van het toerisme wordt ondersteund door een uitbreiding van logiesaccommodaties in bijna alle provincies.

 • Provincies met de hoogste groei: Zeeland en Noord-Holland tonen een opmerkelijke toename in het toerisme.
 • Populairste herkomst buitenlandse toeristen: Duitsland domineert als herkomstland voor buitenlandse toeristen in Nederland. Verder zien we dat met name toeristen uit België, Amerika, Azië en het Verenigd Koninkrijk ons land bezoeken.

Onderzoeksverantwoording

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende datasets van het centraal bureau voor de statistiek (CBS).

 • Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82061NED/table
 • Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82062NED/table
 • Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82059NED/table
 • Hotels; capaciteit, accommodaties, kamers, bedden, sterklasse: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84040NED/table